Taktické cvičení

Datum: 07. 11. 2023

Čas ohlášení: 10 : 12

Typ zásahu: Požár shromaždiště osob

Popis události:

V úterý dopoledne jsme byli vysláni k požáru v učebně, ke kterému mělo dojít v gymnáziu ve Vysokém Mýtě. Naštěstí se jednalo jen o fingovaný požár, který měl prověřit připravenost jednotek požární ochrany. Zasahující hasiči se na místě soustředili na průzkum budovy a záchranu osob, které nemohly samovolně opustit budovu. Dále také na natažení útočného proudu, kterým by byl případný požár zdolán. Z vnějšku budovy byla ustavena výšková technika, ze které by v případě požáru probíhala evakuace z vyšších pater nebo hašení vzniklého požáru. Cvičení se zúčastnilo pět jednotek hasičů a to profesionální jednotka ze stanice Vysoké Mýto a Ústí nad Orlicí a dále jednotky dobrovolné z Vysokého Mýta, Chocně a také hasiči z podniku Iveco Czech Republic.