Požár nízké budovy

6. 8. – 22 : 26

Po vyhlášení poplachu KOPISem vyjela jednotka k hlášenému požáru seníku v ulici Vraclavská ve vysokém Mýtě s technikou CAS 30/T 815 a s technikou HZS CAS 32/T 815. Zde byl zřízen jeden proud C a byly prováděny hasební práce. Dále byla rozebírána konstrukce kůlny, doplňování a dovoz vody. Zásah byl veden za použití DT. Po dohodě s VZ byla jednotka  ponechána na místě události jako dozor a pomocí termokamery bylo prováděno monitorování požářiště. Po sedmé hodině byl proveden závěrečný monitoring a jednotka se v pořádku vrátila na základnu.

(Foto: JSDHO Vysoké Mýto)