Technická pomoc

30. 6. – 18 : 12

Po vyhlášení poplachu KOPISem vyjela jednotka k dalšímu zatopenému sklepu ve Vysokém Mýtě s technikou CAS 30/T815. Průzkumem bylo zjištěno zatopení sklepu rodinného domu do výše cca 20 cm po přívalovém dešti. Bylo provedeno odčerpání vody pomocí kalového a plovoucího čerpadla. Po ukončení zásahu se jednotka v pořádku vrátila na základnu.