Historie sboru

Vznik hasičského sboru ve Vysokém Mýtě

V šedesátých letech 19. století byly podle spolkového zákona zakládány různé spolky, jejich hlavním cílem bylo přispět k národnímu obrození. Mezi tyto spolky také patřily tělocvičné jednoty a tělocvičně hasičské spolky. První řádný hasičský spolek jako samostatná česká organizace vznikl roku 1864 ve Velvarech. Po jeho vzoru rostla snaha o vybudování hasičských spolků nejprve ve velkých městech, potom v menších městech a obcích.

Ve Vysokém Mýtě byla řada občanů, kteří po vzoru jiných měst chtěli založit tělocvično – hasičskou jednotu, a to se jim podařilo roku 1869. V roce 1871 z popudu Dr. Slavíka, který byl členem výboru, je založen spolek s názvem „Sokolsko – hasičská jednota“.

Současnost sboru

Naše aktivity  jsou daleko pestřejší, než by se na první pohled mohlo zdát. Pořádáme různé kulturní akce, účastníme se hasičských závodů a nezanedbáváme ani výchovu mladých hasičů. Více o naší činnosti se dozvíte ve videu.