Mapa výjezdů 2017


Požár 18
Dopravní nehoda 10
Technická pomoc 33
Ostatní pomoc (IZS) 2
Únik ropných produktů 0
Taktické cvičení 3
Planý poplach 3
Záloha na stanici 8
Zpráva o činnosti 13
CELKEM 90