Mapa výjezdů 2017


Požár – 19
Dopravní nehoda – 9
Technická pomoc – 45
Mimořádná událost – 1
Záloha na stanici – 5
Planý poplach – 5
Taktické cvičení – 3
Ostatní pomoc – 3


Celkový počet – 90