Mapa výjezdů 2017


Požár – 16
Dopravní nehoda – 4
Technická pomoc – 30
Mimořádná událost – 1
Záloha na stanici – 4
Planý poplach – 4
Taktické cvičení – 2
Ostatní pomoc – 3


Celkový počet – 64