Mapa výjezdů 2017


Požár – 13
Dopravní nehoda – 4
Technická pomoc – 20
Mimořádná událost – 1
Záloha na stanici – 3
False alarm – 2
Taktické cvičení – 2
Ostatní pomoc – 1


Celkový počet – 46