Mapa výjezdů 2017


Požár – 18
Dopravní nehoda – 7
Technická pomoc – 43
Mimořádná událost – 1
Záloha na stanici – 4
Planý poplach – 5
Taktické cvičení – 3
Ostatní pomoc – 3


Celkový počet – 84