Mapa výjezdů 2021


Požár 15
Dopravní nehoda 8
Technická pomoc 65
Ostatní pomoc 5
Únik nebezpečných látek 1
Záchrana osob a zvířat 2
Taktické cvičení 2
Planý poplach 1
Záloha na stanici 0
CELKEM 99