Mapa výjezdů 2021


Požár 2
Dopravní nehoda 2
Technická pomoc 7
Ostatní pomoc 1
Únik nebezpečných látek 0
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 0
Planý poplach 0
Záloha na stanici 0
CELKEM 12