Mapa výjezdů 2020


Požár 16
Dopravní nehoda 18
Technická pomoc 33
Ostatní pomoc (IZS) 1
Únik nebezpečných látek 2
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 1
Planý poplach 4
Záloha na stanici 3
Zpráva o činnosti 7
CELKEM 85