Mapa výjezdů 2020


Požár 12
Dopravní nehoda 12
Technická pomoc 23
Ostatní pomoc (IZS) 0
Únik nebezpečných látek 1
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 1
Planý poplach 3
Záloha na stanici 2
Zpráva o činnosti 4
CELKEM 58