Mapa výjezdů 2020


Požár 3
Dopravní nehoda 5
Technická pomoc 8
Ostatní pomoc (IZS) 0
Únik nebezpečných látek 1
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 0
Planý poplach 2
Záloha na stanici 1
Zpráva o činnosti 2
CELKEM 22