Mapa výjezdů 2020


Požár 16
Dopravní nehoda 16
Technická pomoc 28
Ostatní pomoc (IZS) 0
Únik nebezpečných látek 2
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 1
Planý poplach 4
Záloha na stanici 3
Zpráva o činnosti 7
CELKEM 77