Mapa výjezdů 2020


Požár 21
Dopravní nehoda 21
Technická pomoc 43
Ostatní pomoc (IZS) 8
Únik nebezpečných látek 3
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 1
Planý poplach 4
Záloha na stanici 3
Zpráva o činnosti 5
CELKEM 109