Mapa výjezdů 2019


Požár 13
Dopravní nehoda 18
Technická pomoc 5
Ostatní pomoc (IZS) 2
Únik ropných produktů 3
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 3
Planý poplach 2
Záloha na stanici 7
Zpráva o činnosti 10
CELKEM 63