Mapa výjezdů 2019


Požár 17
Dopravní nehoda 23
Technická pomoc 10
Ostatní pomoc (IZS) 2
Únik ropných produktů 4
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 4
Planý poplach 3
Záloha na stanici 9
Zpráva o činnosti 13
CELKEM 85