Mapa výjezdů 2019


Požár 2
Dopravní nehoda 0
Technická pomoc 1
Ostatní pomoc (IZS) 0
Únik ropných produktů 0
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 0
Planý poplach 0
Záloha na stanici 1
Zpráva o činnosti 1
CELKEM 5