Mapa výjezdů 2019


Požár 16
Dopravní nehoda 19
Technická pomoc 6
Ostatní pomoc (IZS) 2
Únik ropných produktů 3
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 3
Planý poplach 2
Záloha na stanici 8
Zpráva o činnosti 11
CELKEM 70