Mapa výjezdů 2019


Požár 17
Dopravní nehoda 25
Technická pomoc 11
Ostatní pomoc (IZS) 4
Únik ropných produktů 5
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 4
Planý poplach 3
Záloha na stanici 10
Zpráva o činnosti 14
CELKEM 93