Mapa výjezdů 2019


Požár 8
Dopravní nehoda 9
Technická pomoc 4
Ostatní pomoc (IZS) 1
Únik ropných produktů 1
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 0
Planý poplach 1
Záloha na stanici 6
Zpráva o činnosti 3
CELKEM 33