Mapa výjezdů 2019


Požár 3
Dopravní nehoda 6
Technická pomoc 3
Ostatní pomoc (IZS) 1
Únik ropných produktů 1
Záchrana osob a zvířat 0
Taktické cvičení 0
Planý poplach 0
Záloha na stanici 2
Zpráva o činnosti 1
CELKEM 17