Mapa výjezdů 2018


Požár – 1
Dopravní nehoda – 2
Technická pomoc – 0                                                            Únik nebezpečných látek – 1
Záloha na stanici – 1
Planý poplach – 0
Taktické cvičení – 0
Ostatní pomoc – 0
Zpráva o činnosti – 2


Celkový počet – 7