Mapa výjezdů 2018


Požár 3
Dopravní nehoda 3
Technická pomoc 0
Ostatní pomoc (IZS) 0
Únik ropných produktů 1
Taktické cvičení 0
Planý poplach 0
Záloha na stanici 1
Zpráva o činnosti 2
CELKEM 10