Mapa výjezdů 2018


Požár – 0
Dopravní nehoda – 2
Technická pomoc – 2
Mimořádná událost – 0
Záloha na stanici – 1
Planý poplach – 0
Taktické cvičení – 0
Ostatní pomoc – 0


Celkový počet – 5