Mapa výjezdů 2018


Požár 4
Dopravní nehoda 3
Technická pomoc 1
Ostatní pomoc (IZS) 0
Únik ropných produktů 1
Záchrana osob a zvířat 1
Taktické cvičení 3
Planý poplach 0
Záloha na stanici 3
Zpráva o činnosti 10
CELKEM 26