Mapa výjezdů 2018


Požár 11
Dopravní nehoda 6
Technická pomoc 5
Ostatní pomoc (IZS) 1
Únik ropných produktů 1
Záchrana osob a zvířat 1
Taktické cvičení 3
Planý poplach 0
Záloha na stanici 3
Zpráva o činnosti 15
CELKEM 46