Mapa výjezdů 2018


Požár 16
Dopravní nehoda 7
Technická pomoc 10
Ostatní pomoc (IZS) 1
Únik ropných produktů 2
Záchrana osob a zvířat 1
Taktické cvičení 4
Planý poplach 2
Záloha na stanici 8
Zpráva o činnosti 16
CELKEM 67