Traffic accident

30. 10. – 14 : 10

V pondělí naše jednotka vyjížděla k nahlášené nehodě dvou menších letounů na Vysokomýtském letišti. Na místě se mělo nacházet více zraněných osob. K události okamžitě vyjela profesionální jednotka z Vysokého Mýta a dále dobrovolné jednotky z Vysokého Mýta, Chocně a Iveca CZE. Na místě také  zasahovaly posádky ZZS a PČR. Naštěstí se jednalo pouze o taktické cvičení složek IZS.

Jako první na místo dorazila jednotka HZS ze stanice Vysoké Mýto a ZZS. Jednotka HZS provedla důkladný průzkum místa, kterým bylo zjištěno, že došlo ke srážce dvou letounů, kde v jednom z nich se nacházely čtyři zaklíněné osoby a další čtyři osoby byly mimo letoun. Po prvotním ohledání místa byli účastníci nehody roztříděni do čtyř skupin dle závažnosti jejich zranění.

Při takových to větších událostech jsou zraněné osoby tříděny do skupin dle toho, jestli se po zaklonění hlavy rozdýchají, když ne, tak jsou označeni bílou páskou (exitus). Červenou páskou se značí závažná poranění, která musí být přednostně ošetřena. Žlutou páskou jsou označeni ti pacienti, kteří mají zranění neohrožující život. Zelená páska je pro ty, kteří jsou schopni odejít po vlastních nohách.

Po příjezdu dalších jednotek byli zranění, dle závažnosti jejich poranění, transportováni na stanoviště ZZS, která provedla jejich primární ošetření a následný transport do nemocnice. Další hasiči provedli vyproštění zaklíněných osob z letounu a jejich transport. U druhého letounu hrozilo jeho vznícení a tak byla zřízena dvojnásobná protipožární ochrana, která spočívá v natažení jednoho vodního a druhého pěnového proudu. Nakonec byly provedeny opatření pro zamezení úniku nebezpečných látek z havarovaných letounů. Po ukončení všech činností následovalo vyhodnocení celého taktického cvičení.