Technical assistance

7. 7. – 16 : 07

Členové jednotky vyjeli s automobilovou plošinou k odstranění utrženého billboardu na firmě Šmídl s.r.o. ve Vysokém Mýtě. Po ustavení techniky byl billboard z koše plošiny demontován a snesen na zem. Po ukončení činnosti se jednotka v pořádku vrátila na svoji základnu.