Open day

otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnou techniku jak profesionálních tak dobrovolných hasičů. Svojí techniku také přijeli představit dobrovolní hasiči ze Zámrsku a podnikoví hasiči z Iveca, se kterými úzce spolupracujeme. Dále hasiči měli připraveny tématické ukázky jako vyproštění osoby z havarovaného automobilu, jak se zachovat při vzniku požáru v domácnosti, ukázku hašení za pomoci ručních hasících přístrojů, hašení hořlavých kapalin pěnou nebo také představení kroužku mladých hasičů, kteří si připravili ukázku požárního útoku, který je součástí různých závodů nejmladších hasičů. V neposlední řadě byla k vidění ukázka hašení historickou stříkačkou od firmy Stratílek. Svoji techniku a činnost zde také představila Vysokomýtska městská a státní policie nebo záchranná služba. Všem, kteří nás navštívili moc děkujeme a za rok se budeme těšit, že se uvidíme opět v takto hojném počtu.