Požár odpad, ostatní

14. 6. – 5 : 06

V časných ranních hodinách jednotka vyjížděla do firmy Recycling – kovové odpady a.s. ve Vysokém Mýtě, odkud byl hlášený vycházející černý dým z haly. Na místě zásahu se již nacházela jednotka HZS ze stanice Vysoké Mýto, která prováděla průzkum místa. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k požáru uvnitř haly, kde hořelo stanoviště obsluhy stroje. Pro přístup do haly bylo nutné odstřihnout visací zámek na přístupových vratech. Poté byl požár dvěma proudy C  uhašen. Nakonec pomocí termokamery byla vyhledána a dohašena skrytá ohniska požáru. Celý zásah byl prováděn v dýchací technice. Na místě také zasahovaly dobrovolné jednotky z Chocně a Zámrsku.

Technika: CAS 30/T815, DA 12 – Avia 31 a CAS 32/T815 ( HZS stanice Vysoké Mýto)