Visit Spišské Belé

Soutěžní družstvo vysokomýtských hasičů ve složení Martin Jirsák, Petr Hynek, Lukáš Hynek, Lukáš Mikulecký, Tomáš Netolický, Tomáš Branda a Jiří Zvejška navštívili ve dnech 3. – 4. června 2017 nové partnerské město Spišskou Belou. Byli pozváni na účast v soutěži o pohár primátora města Spišská Belá.
V sobotu 3. června se dva naši borci Lukáš Hynek a Tomáš Netolický stihli zúčastnit soutěže “Železný hasič”. V neděli 4. června probíhala soutěž v požárním útoku o pohár primátora. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev žen a 12 družstev mužů. V soutěži družstev mužů se naši umístili na 3. místě s časem 15, 30 s. Druhé místo nám uteklo o pouhé 3 tisíciny sekundy.
V rámci oslav byla podepsána smlouva o partnerství mezi zástupci města Vysokého Mýta a Spišské Belé. Také mezi sbory byla podepsána smlouva o spolupráci kterou podepsali za SDH Vysoké Mýto velitel Petr Motl a za DHZ Spišská Belá velitel Maroš Vaverčák. Maroš je zároveň profesionálním hasičem sloužícím na okresní stanici Kežmarok, kterou jsme také navštívili. Do budoucna se lze těšit na vzájemná setkání a spolupráci mezi oběma sbory.