Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci

6. 4. – 16 : 29

Naše jednotka byla vyslána KOPISem Pardubice k likvidaci většího úniku PHM mezi Hrušovou a Litomyšlí. Po domluvě s velitelem zásahu jednotka zůstala v záloze na stanici.