Taktické cvičení

17. 6. – 10 : 07

Jednotka byla vyslána z Kopis Pce. Po příjezdu na místo je průzkumem zjištěno: jedná se o požár v učebně PC ve 4.NP ZŠ Jiráskova. Venku na hřišti jsou již evakuovaní žáci a dle sdělení vedoucí učitelky jsou 3 žáci pohřešováni. VZ vydal rozkaz k zahájení hasebního zásahu v DT do 4.NP a zároveň vyhledávání osob. Od CAS je vytvořeno dopravní vedení s rozdělovačem a pomocí hadicových košů útočný proud “C”. Zásahová skupina prováděla hasební zásah a průzkumná skupina nalezla ve 4.NP 1. žáka. Tento byl následně pomoci evakuační masky vyveden ven z budovy a umístěn do DA-12 Avia JSDHO VM. Po provedení likvidace bylo útočné vedení staženo a proběhlo vyhodnocení TC. Poté se jednotka vrátila v pořádku zpět na základnu, ke zranění ani k poškození MPT a VPPO u zásahu nedošlo.

(Foto: JSDHO Choceň)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *