Fehlalarm 

24. 6. – 17 : 26

Jednotka byla vyslána k vycházejícímu černému dýmu na Pražském předměstí ve Vysokém Mýtě. Po dostavení členů na stanici byla jednotka ponechána v záloze. Průzkumem profesionálních kolegů ze stanice Vysoké Mýto bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení dřeva, tudíž o planý poplach. Pálení můžete nahlásit na webu HZS Pardubického kraje, kdy tímto způsobem lze předejít planým výjezdům hasičů. Nahlášení pálení naleznete na odkazu evidence pálení.