Monitoring vodního toku

V neděli 21. 6. v souvislosti s výstrahou ČHMÚ jednotka vyjela na monitoring vodního toku Loučná ve Vysokém Mýtě a okolí. Monitoring  byl proveden v ulicích B. Korábové, Choceňská, Weinfurtherova a Kpt. Poplera. Hladina řeky sice dosahovala prvního povodňového stupně, ale měla klesající tendenci. Žádné ohrožení osob ani majetku nebylo zjištěno. Dále jsme pokračovali do Slatiny u Vysokého Mýta, kde protéká říčka Slatinka. Zde byla situace o poznání dramatičtější. Koryto jindy klidné říčky bylo až po okraj plné vody. Na některých níže položených místech došlo k jejímu vylití. Ani zde nebylo shledáno žádné ohrožení osob nebo majetku. Poté se jednotka vrátila zpět na svoji základnu.