Únik hydraulického oleje

30. 5. – 11 : 51

V sobotu krátce před polednem jsme vyjížděli k úniku hydraulického oleje na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě. Na místě bylo zjištěno, že vlivem technické závady na automobilovém jeřábu došlo k úniku cca 100 litrů hydraulického oleje v délce 100 metrů. Uniklý olej byl zasypán sorbentem a následně byl proveden úklid komunikace. Na místě jsme spolupracovali s jednotkou HZS ze stanice Vysoké Mýto.