Návštěva u podnikových hasičů Škoda Auto

V sobotu 16. 11. 2019 členové naší jednotky využili přátelského pozvání podnikových hasičů ze Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Předmětem setkání byla nejen prohlídka hasičské stanice podnikových hasičů, ale i výcvik vyprošťování na vozech Škoda. Cílem výcviku bylo seznámení s moderními bezpečnostními prvky využívaných na nových vozech Škoda. Tyto prvky můžou zachránit život, ale i značně zkomplikovat práci hasičů při vyprošťování osoby uvězněné ve vozidle při dopravní nehodě. Proto je nutné, aby hasiči měli nejen nejmodernější vybavení, které je schopno tuhé karoserie vozů rozstříhat, ale mít i dobrý přehled o umístění airbagů a dalších bezpečnostních prvků ve vozidle. Pokud nedojde k jejich aktivaci při dopravní nehodě, je zapotřebí dávat pozor, aby při záchranných pracích nedošlo k jejich následné aktivaci, což by mohlo mít za následek ohrožení zachraňované osoby či samotných záchranářů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat podnikovým hasičům z  Mladé Boleslavi za vřelé přivítání a zrealizování celé akce. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.