Úklid vozovky

22. 10. – 9 : 59

K další události jsme byli vysláni v úterý dopoledne. Tentokrát jsme vyjížděli k úklidu komunikace I/35 u obce Zámrsk. Došlo zde k vysypání cca 500 kg převáženého kalu z čističky odpadních vod. Kal byl odstraněn za pomoci lopat a následně byl proveden oplach komunikace. Během úklidu byla silnice I/35 obousměrně uzavřena. Na místě jsme zasahovali společně s jednotkou HZS ze stanice Vysoké Mýto a dobrovolnou jednotkou ze Zámrsku.