Taktické cvičení

16. 10. – 15 : 01

Ve středu odpoledne se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení v areálu firmy Iveco Czech Republic a.s.. Námětem cvičení byla simulována dopravní nehoda s následným únikem 50 % kyseliny sírové. Hasiči na místě nejprve provedli vytyčení nebezpečné zóny. Následně zastavení úniku kyseliny a její zneutralizování za pomoci vápna. Celý zásah probíhal za použití dýchací techniky a speciálních ochranných protichemických obleků. Cvičení se zúčastnily  čtyři jednotky hasičů.