Požár svářecí soupravy

26. 6. – 14 : 35

Již ke třetímu taktickému cvičení tento rok jsme byli vysláni do areálu vysokomýtské firmy Iveco Czech Republik a.s. Tentokrát byl námětem cvičení požár tlakových lahví svářecí soupravy. Na místě byly ustaveny tzv. monitory s proudnicí, za pomoci kterých bylo prováděno ochlazování tlakových lahví. Dalším cílem cvičení bylo zajištění dostatečného množství vody pro ochlazování. Cvičení se zúčastnily čtyři jednotky hasičů a to profesionální jednotka ze stanice Vysoké Mýto a dále jednotky dobrovolné z Vysokého Mýta, Zámrsku a také hasiči z podniku Iveco Czech Republic.