Simulováný požár v M-klubu

10. 10. – 15 : 03

Ve středu odpoledne jsme byli vysláni k požáru do M-klubu ve Vysokém Mýtě. Naštěstí se jednalo jen o fingovaný požár, který měl prověřit připravenost jednotek požární ochrany. Zasahující hasiči se na místě soustředili na průzkum budovy a záchranu osob, které nemohly samovolně opustit budovu. Dále také na natažení útočného proudu, kterým by byl případný požár zdolán. Z vnějšku budovy byla ustavena výšková technika, ze které by v případě požáru probíhala evakuace z vyšších pater nebo hašení vzniklého požáru. Cvičení se zúčastnilo pět hasičských jednotek a to profesionální jednotka ze stanice Vysoké Mýto a dále jednotky dobrovolné z Vysokého Mýta, Chocně, Zámrsku a také podnikoví hasiči z Iveca Czech Republic.