Ukázka techniky ve Voděradech

8. 9. – 14 : 43

Voděrady – jednotka provedla ukázku hašení těžkou pěnou a pomocí lafetové proudnice.