Únik čpavku na choceňském zimním stadionu

28. 6. – 15 : 33

Ve čtvrtečních odpoledních hodinách jsme vyjížděli k nahlášenému úniku čpavku na choceňském zimním stadionu. Naštěstí se jednalo jen o taktické cvičení. Po příjezdu na místo se zasahující hasiči oblékli do přetlakových chemických obleků, které jim umožňují zastavit únik čpavku přímo v místě úniku. Průzkumná skupina zjistila, že k úniku dochází přímo ve strojovně stadionu. Zde se také snažili unikající zdraví škodlivý plyn zastavit, což se jim podařilo. Další hasiči vybaveni dýchací technikou skrápěli unikající čpavek vodou před vchodem na stadion. Také zde byl postaven dekontaminační stan, ve kterém byli zasahující hasiči dekontaminováni od uniklého čpavku. Cvičení se zúčastnilo dvanáct jednotek hasičů.