Úklid komunikace

27. 4. – 17 : 54

K další události jsme byli vysláni na silnici I/35 u obce Zámrsk, kde došlo k částečnému vysypání převáženého mláta z nákladního automobilu. Komunikace byla znečištěna v délce cca 150 metrů. Ve spolupráci s jednotkou HZS ze stanice Vysoké Mýto a dobrovolnou jednotkou ze Zámrsku jsme provedli omytí komunikace za pomoci vysokotlakých proudů. Po dobu úklidu byla silnice obousměrně neprůjezdná.