Jarní vypalování trávy

S příchodem jara  někteří  zahrádkáři  místo pracnějšího,  zato  však  ekologičtějšího  vyhrabání  staré  trávy  a  jejího  kompostování,  volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Za porušení zákona hrozí viníkovi vysoká pokuta, která se může ve správním řízení vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Většina lidí nebezpečí, které vypalování představuje, značně podceňují. Věří, že mají oheň pod kontrolou a nemůže se nic stát. Na tento omyl již doplatila spousta lidí, kteří při vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná zranění.  Hrozí zde veliké nebezpečí, že dojde k  rychlému a  nekontrolovatelnému  rozšíření  požáru  i  na další porost nebo objekty. Oheň se při dobrých podmínkách dokáže šířit tak rychle, že lidé nemají často nejmenší šanci na danou situaci adekvátně zareagovat.

Požár trávy u obce Cerekvice nad Loučnou v roce 2011.

Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit si, jakým způsobem ohrožuje tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár, který při  hoření  trávy  vzniká  (až  800 °C)  může  způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu, smrt nebo popálení malých zvířat (např. ježků), kouřové  zplodiny  ohrožují  i  živočichy  na  stromech a keřích. Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, který takto vznikne, je dobrým hnojivem. Popel  je  však  velmi  často  rozfoukán  větrem nebo jej splaví déšť, takže se potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. Aby trávník dobře vypadal, je nejlepší trávu vyhrabat a zkompostovat.

Pálení rostlinného odpadu

Mnozí lidé často také pálí na svých zahradách rostlinný odpad. Toto pálení není zakázáno zákonem. Povinnost ohlášení pálení odpadů mají ze zákona č. 133/1985 Sb., pouze podnikající fyzické a právnické osoby. Občané tuto povinnost nemají, ale je dobré, pokud dochází k dlouhodobému pálení nebo pálení mimo obytnou zónu, nahlásit tuto činnost na linku 112 nebo 150 a mít na místě pálení mobilní telefon a jednoduché hasební prostředky (lopatu, vědro s vodou apod.). V Pardubickém kraji je také možné nahlásit pálení klestí pomocí internetového formuláře na stránce https://paleni.izscr.cz/. Odkaz na tuto stránku také naleznete na našem webu.

(Zdroj: www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci)