Únik neznámé látky do říčky Slatinky

4. 2. – 8 : 20

V neděli ráno jsme byli vysláni na letiště u obce Dvořisko, odkud byl hlášen únik neznámé látky do říčky Slatinky. Na místě jsme provedli zasypání vodní hladiny sorbentem a položení sorpčního hada, aby nedocházelo k dalšímu šíření látky po vodním toku. Následně bylo zjištěno, že k úniku došlo v jedné nejmenované firmě, která sídlí v obci Dvořisko. V areálu této firmy jsme rovněž provedli zasypání vodní hladiny sorbentem a instalaci sorpčního hada. Na místě jsme spolupracovali s jednotkou HZS ze stanice Vysoké Mýto a s dobrovolnou jednotkou z Chocně. K případu byl také přivolán zástupce životního prostředí z městského úřadu.