Technická pomoc

Na Nový rok jsme provedli požární hlídku při odpalování novoročního ohňostroje na náměstí Přemysla Otakara IINaštěstí zde nedošlo k žádné mimořádné události, která by si vyžádala náš zásah.