Požár průmyslové, zemědělské objekty, sklady

27. 8. – 15 : 04

Naše jednotka vyjela k nahlášenému kouři, který údajně vycházel z prostor vysokomýtské cihelny. Na místo události byla také vyslána jednotka ze Zámrsku a Chocně. Provedeným průzkumem nebylo zjištěno žádné zahoření v prostorech cihelny ani spatřen žádný vycházející dým, tudíž se jednalo o planý poplach. Povolané jednotky byly operačním střediskem vráceny zpět na svoje základny. Po domluvě s velitelem zásahu se i naše jednotka vrátila z místa události zpět na svoji základnu.