Požár výškové budovy

3. 7. – 16 : 08

Ke dnešnímu druhému výjezdu byla jednotka vyslána do ulice Rokycanova ve Vysokém Mýtě, odkud byl hlášený kouř ze třetího patra obytného domu. Do bytu hasiči museli vniknout násilně vyražením vstupních dveří, protože nebylo jasné, zdali se v bytě někdo nenachází. Současně před domem byla ustavena výšková technika a natažen útočný proud. Po průzkumu bytu bylo zjištěno, že majitelé se v bytě nenachází a došlo pouze k zahoření plastového květináče na balkóně. Květináč byl  ručním hasícím přístrojem uhašen a za pomoci automobilové plošiny snesen na zem, kde byl dohašen. Po ukončení zásahu se jednotka v pořádku vrátila na základnu.