Den otevřených dveří

V pátek 23. června se na hasičské zbrojnici ve Vysokém Mýtě uskutečnil den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnou techniku jak profesionálních tak dobrovolných hasičů. Svojí techniku také přijeli představit dobrovolní hasiči ze Zámrsku a podnikoví hasiči z Iveca, se kterými úzce spolupracujeme. Dále hasiči měli připraveny tématické ukázky jako vyproštění osoby z havarovaného automobilu, jak se zachovat při vzniku požáru v domácnosti, ukázku hašení za pomoci ručních hasících přístrojů, hašení hořlavých kapalin pěnou nebo také představení kroužku mladých hasičů, kteří si připravili ukázku požárního útoku, který je součástí různých závodů nejmladších hasičů. V neposlední řadě byla k vidění ukázka hašení historickou stříkačkou od firmy Stratílek. Svoji techniku a činnost zde také představila Vysokomýtska městská a státní policie nebo záchranná služba. Všem, kteří nás navštívili moc děkujeme a za rok se budeme těšit, že se uvidíme opět v takto hojném počtu.