Požár lesní porost

22. 6. – 20 : 47

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru v koruně stromu v ulici Žižkova ve Vysokém Mýtě. Na místě bylo zjištěno, že došlo k požáru v koruně vzrostlého jehličnanu ve výšce cca 10 metrů nad zemí. Příčinou požáru byl nejpravděpodobněji úder blesku. Požár byl uhašen za pomoci jednoho proudu z CAS HZS ze stanice Vysoké Mýto. Naše jednotka sloužila na místě pouze jako záloha a po uhašení vzniklého požáru provedla úklid komunikace od popadaných větví z požárem zasaženého stromu.