Požár polní porost, tráva

14. 6. – 13 : 34

Jednotka byla vyslána k požáru travnatého břehu do obce Zámrsk. Po dostavení členů na stanici bylo prostřednictvím krajského operačního střediska v Pardubicích rozhodnuto, že jednotka zůstane v pohotovosti na stanici. K požáru tedy pouze vyjela jednotka HZS ze stanice Vysoké Mýto a dobrovolná jednotka ze Zámrsku. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy s malým rozsahem, který byl během několika okamžiků uhašen.