Technická pomoc – odstraňování překážek

30 .5. – 15 : 56

Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu přes  komunikaci ve směru z Vysokého Mýta na Vraclav. Po vyhodnocení situace na místě zásahu bylo rozhodnuto, že naše jednotka zůstane v záloze na stanici. Jednalo se jen o menší ulomenou větev z přilehlých stromů.